| zpžt na ŤlŠnek | 

Kabel.prýchodka MKD 150_popis