Antivibrační materiály, tlumení kročejového hluku »

Sylomer® - antivibrační izolace

Sylomer®Zaslat ceny tohoto výrobku »

Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov.
Vibrace a strukturální hluk mohou vést ke značným problémům v budovách nebo při práci na strojích. Oba jevy – vibrace i strukturální hluk – můžou být snižovány přímo na zdroji nebo u příjemce. Nejekonomičtější a nejefektivnější je samozřejmě předcházení vzniku vibrací a strukturálního hluku přímo na zdroji samotném. Toto může být provedeno pomocí strojů vykazujících nízký hluk a vibrace nebo návrhem stavebních prvků , které tlumí tyto vibrace. Jestliže není možné předejít vzniku strukturálního hluku u existujícího zdroje chvění (nebo ochránit určitou oblast), musí být zdroj důsledně oddělen od okolních konstrukcí, což se běžně provádí pomocí pružného uložení.
08/08_129_01_Sylomer-antivibracni-izolace_graf

08/08_129_02_Sylomer-antivibracni-izolace

08/08_129_03_Sylomer-antivibracni-izolace

08/08_129_04_Sylomer-antivibracni-izolace


Uložení zdrojů vibrací a strukturálního hluku:
Vzhledem k tomu, že se typ SYLOMERU SR volí na základě stálého statického zatížení, vychází 3 základní uložení zdrojů:
• celoplošné • na pásy • terčové
Celoplošné uložení má výhodu jednoduché konstrukční metody a nebezpečí šíření vibrací je nízké. Pružná separační vrstva je provedena obvykle mezi základovou deskou a železobetonovou deskou, na které leží stavba. Základové konstrukce by měly být co možná nejtužší, aby snížení vibrací bylo co možná nejefektivnější. Strukturální zatížení je roznášeno do celé plochy.

Uložení na pásy SYLOMERU:
Tam, kde je zatížení roznášeno liniově, je výhodnější použít pásy SYLOMERu. Pásy jsou umístěny mezi tuhými základovými pásy a konstrukcí železobetonové desky, na které je uložena stavba. Další variantou je také uložení stěn přímo na pružné pásy SYLOMER.

08/08_129_01_Sylomer-antivibracni-izolace

08/08_129_05_Sylomer-antivibracni-izolace

08/08_129_06_Sylomer-antivibracni-izolace

Uložení na terče (bodové uložení)
Stavba na pilotech nebo uložení individuálních sloupů je izolace prováděna pomocí terčů (uložení bodové). Aplikované zatížení určuje možné uložení na pružných terčích ze SYLOMERu. Zatěžovací plocha může být upravena tam, kde je to nutné tak, aby výsledné snížení vibrací odpovídalo požadavkům.
„Například pohony vzduchotechniky, kompresory apod. se ukládají na terče Sylomeru.“

SYLOMER
číslo výrobku (tl. 12mm) číslo výrobku (tl. 25mm) Název Barva Přípustné stat. zatížení Mpa Hmotnost kg/MJ pro tl. 12mm Hmotnost kg/MJ pro tl. 25mm
299700 299701 SR11 žlutá 0,011 2,04 4,25
299708 299710 SR18 oranžová 0,018 2,34 4,87
299720 299728 SR28 modrá 0,028 2,54 5,24
299740 299742 SR42 růžová 0,042 2,94 6,11
299753 299755 SR55 zelená 0,055 3,3 6,86
299810 299812 SR110 hnědá 0,11 4,56 9,48
299820 299825 SR220 červená 0,22 6,12 12,77
299830 299835 SR450 šedá 0,45 8,04 16,71
299850 299855 SR850 tyrkysová 0,85 9,72 20,19
299862 299865 SR1200 fialová 1,2 10,44 21,69
základní rozměr role 1,5x5m (7,5m2) - možno nařezat na požadovaný rozměr