Antivibrační materiály, tlumení kročejového hluku »

Schöck Tronsole® prvky na tlumení kročejového hluku

Klid je základní lidskou potřebou. Právě v dnešní době plné spěchu a hluku touží lidé stále častěji po klidu a relaxaci. Zvuková izolace v budovách proto není v žádném případě zbytečným luxusem, nýbrž naprostou nutností. Obzvláště u schodišť v bytových domech by měli projektanti tomuto problému věnovat zvýšenou pozornost. Protože hluk je zde častým či dokonce každodenním předmětem sporů. A hlavně také proto, že právní předpisy hovoří jasnou řečí.

Schöck tronsole® typ TZaslat ceny tohoto výrobku »

Prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k uložení schodišťového ramene na podestu, bez ozubu.

Schöck Tronsole® typ T je nosný prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení monolitických resp. prefabrikovaných schodišťových ramen a podesty. Lze s ním realizovat všechny běžné tloušťky podest a šířky ramen. Napojení ramene na podestu se provádí bez betonového ozubu. Uspokojuje i náročné architektonické požadavky.

• Elastomerové ložisko Schöck Elodur® zaručuje vynikající ochranu proti kročejovému zvuku.
• Snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku dle DIN 7396:
∆Ln,w* ≥ 34 dB u třídy únosnosti V2 až
∆Ln,w* ≥ 28 dB u třídy únosnosti V8
• Rovná plocha styčné spáry mezi ramenem a podestou umožňuje snadné bednění v panelárně i na stavbě.
• Je k dispozici v 5 třídách únosnosti.
• Prvky typu T lze buď zkrátit a nebo objednat na míru. Přitom je třeba zohlednit minimální délky prvků.
• Standardní provedení prvků splňuje požadavky pro zařazení do třídy požární odolnosti R 90.

08/08_126_01_Schock-Tronsole-typ-T


Schöck tronsole® typ FZaslat ceny tohoto výrobku »

Prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k uložení schodišťového ramene na podestu, s ozubem.

Schöck Tronsole® typ F je nosný prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k uložení prefabrikovaných schodišťových ramen na podestu. Schöck Tronsole® typ F dokonale odděluje ramena od podest, čímž se eliminuje riziko vzniku akustických mostů.

• Elastomerové ložisko Schöck Elodur® zaručuje vynikající ochranu proti kročejovému zvuku.
• Snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku dle DIN 7396:
∆Ln,w* ≥ 32 dB u třídy únosnosti V1,
∆Ln,w* ≥ 31 dB u třídy únosnosti V2
• Výztužná plastová hrana pro snadnou manipulaci a ochranu prvku Tronsole® při osazování prefabrikovaného ramene
• Integrované lepicí pásy pro přilepení na prefabrikát zabraňují nežádoucímu posunutí prvku během montáže schodišťových ramen. Umožňují rychlé a snadné provádění.
• 5 typových délek: 1,00 m; 1,10 m; 1,20 m; 1,30 m a 1,50 m pro snadné přiřezání a malý prořez
• Oblast okrajů desek s ozuby a zabudovaným prvkem Tronsole® typ F lze zařadit do třídy požární odolnosti R 90.

08/08_126_02_Schock-Tronsole-typ-F


Schöck tronsole® typ Z

Prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení podesty na schodišťovou stěnu.

Schöck Tronsole® typ Z je nosný prvek (s typovým armokošem) pro izolaci proti kročejovému zvuku určený pro napojení podesty a schodišťové stěny (zděné nebo betonové). Akustic é přerušení zajišťuje optimální útlum kročejového zvuku. Díky vynikající akustické izolaci již není třeba na mezipodestě provádět plovoucí podlahu. To umožňuje tenké podlahové skladby a rychlejší realizaci.

Typy dle umístění elastomeruZaslat ceny tohoto výrobku »

Název výrobku umístění elastomeru
Z-V 270
Z-V+V 320
Z-VH+VH 350
Výše uvedené typy je možné dodat s typovým armokošem Z Part T Samostatný typový armokoš
08/08_126_03_Schock-Tronsole-typ-Z


Schöck tronsole® typ QZaslat ceny tohoto výrobku »

Prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení točitého schodišťového ramene na stěnu.

Schöck Tronsole® typ Q je nosný prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k napojení točitých schodišťových ramen na schodišťovou stěnu. Díky malým rozměrům a praktickému tvaru lze prvky Schöck Tronsole® typ Q snadno zabudovat do točitého ramene. Je vhodný i k zabudování do prefabrikátu. Materiál provedení nosného elementu nerez nebo pozink.

08/08_127_01_Schock-Tronsole-typ-Q


Schöck tronsole® typ PZaslat ceny tohoto výrobku »

Schöck Tronsole® typ P umožňuje yvukově iyolační spojení chodišťové mezipodesty se stěnou schodiště. Provedení prefabrikované mezipodesty bez betonových konzolek zajišťuje optimalizovaný proces výstavby a vysokou ekonomickou účinnost. Díky vynikající kročejové zvukové izolaci již není nutná plovoucí podlaha na mezipodestě.

Výhody:
• přenos kladných a záporných posouvající sil. Ideálnířešení pro prefabrikaci mezipodest a díky tomu úspora času v harmonogramu výstavby
• snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku od *L *n, w > nebo ≥ 27 dB do ∆ * n, w > nebo ≥ 33 dB
• protipožární příslušenství k přiobjednání - pro zařazení do třídy požární odolnosti R90
• vhodné také pro mezipodesty tloušťky 180 mm.

08/08_127_02_Schock-Tronsole-typ-P


Schöck tronsole® typ BZaslat ceny tohoto výrobku »

Prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku určený k uložení schodišťového ramene na základovou desku.

Prvek Schöck Tronsole® typ B umožňuje akusticky přerušené uložení monolitických a prefabrikovaných schodišťových ramen na základové desce. Schöck Tronsole® typ B dokonale odděluje rameno od základové desky, čímž se eliminuje riziko vzniku akustických mostů.

• Snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku dle DIN 7396:
∆Ln,w* ≥ 32 dB u třídy únosnosti V1,
∆Ln,w* ≥ 31 dB u třídy únosnosti V2
• Integrované lepicí pásy pro přilepení na prefabrikát zabraňují nežádoucímu posunutí prvku během montáže schodišťových ramen. Umožňují rychlé a snadné provádění.
• Je k dispozici ve 4 typových délkách a 2 typových šířkách – pro snadné přiřezání a malý prořez.

08/08_127_03_Schock-Tronsole-typ-B


Schöck tronsole® typ LZaslat ceny tohoto výrobku »

Akustické přerušení ve spárách mezi schodišťovým ramenem resp. podestou a stěnou.

Spárové desky Schöck Tronsole® typ L jsou nutným doplňkem systémů pro izolaci proti kročejovému zvuku. Jen pokud se vyloučí znečištění všech spár mezi schodišťovou stěnou a ramenem resp. podestou, mají ostatní komponenty kročejové izolace náležitou účinnost. Všechny hodnoty vyjadřující zvukově-izolační schopnosti jednotlivých typů prvků. Schöck Tronsole® se vztahují k systémům, u kterých jsou spáry vyplněny prvky typu L. Alternativně lze provést také dostatečně širokou vzduchovou mezeru. Její šířka musí být tak velká, aby se v ní nemohly zachytávat padající kamínky či úlomky cihel, které by vytvářely akustické mosty.

• K dispozici ve dvou šířkách: 420 mm a 250 mm pro optimální přizpůsobení běžným tloušťkám schodišťových ramen a podest
• Lepicí pás po celé ploše pro snadné, rychlé a bezpečné provádění
• V cenově výhodném balíku protihlukové ochrany, který obsahuje 15 spárových desek typu L, lepicí pásku, odlamovací nůž a tesařskou tužku.
• Vhodnost těchto prvků pro použití v únikových cestách je doložena odborným posudkem.

08/08_127_04_Schock-Tronsole-typ-L