Bednění a příslušenství pro bednění »

Systémy ztraceného bednění na odlehčení, odvětrání a odvlhčení podlahových konstrukcí

Výhody konstrukce
Prvky ztraceného bednění MODULO®; MULTIMODULO®; a ELEVETOR® využívají principu vylehčení nosné desky kupolovitými výdutěmi spodní strany. Tímto způsobem lze zachovat tuhost nosné desky při výrazném snížení její hmotnosti a tedy i současném snížení spotřeby betonu, výplňového materiálu (štěrk nebo recyklát) a nákladů s jeho dopravou a hutněním. Základové stěny i desku lze odlít najednou jako monoblok a vyloučit tak možnost vzniku trhlin.
Prostor pod kopulemi lze využít nejen na odpařování a odvod vlhkosti a škodlivých plynů (radon), ale i na položení rozvodů instalace nebo tepelnou izolaci.

Modulo® a MultiModulo®Zaslat ceny tohoto výrobku »

V závislosti na jejich výšce tvoří prvky MODULO® a MULTIMODULO® kupolovité rohože nebo samostatné kupole z recyklovaného plastu. Po obvodu jsou opatřeny zámky, které zajišťují snadné sestavování do polí a zároveň zabraňují zatékání betonu. Na potřebnou délku nebo tvar je možné prvky snadno seříznout pilkou nebo bruskou. Pokud nejsou prvky doraženy k existujícím stěnám, ale jsou zalévány betonem spolu se základovými stěnami, je možné u H3 až H90 zakrýt plechem nebo překližkou, u H3 až H70 jsou dodávány plastové koncové des- ky a stavitelné koncové bloky GEOBLOCK. Z hlediska funkce mohou být systémy MODULO® a MULTIMODULO® nainstalovány dvojím způsobem:
PROVĚTRÁVANÉ PODLAHY s přívodem čerstvého vzduchu a samočinným odtahem radonu a vodních par
ODLEHČENÉ KONSTRUKCE PODLAH proudění vzduchu je omezeno nebo zcela vylouče- no, hlavním cílem je pouze úspora pořizovacích nákladů, zvýšení pevnosti konstrukce nebo posílení tepelné izolace podlahy.

Při použití prvků MODULO® jako tepelné izolace je nutné vhodně regulovat množství prou- dícího vzduchu, který slouží k odvádění vlhkosti!!!

02/02_53_01_Modulo_Multimodulu

02/02_53_02_Modulo_Multimodulu

02/02_53_03_Modulo_Multimodulu

02/02_53_04_Modulo_Multimodulu

Řada MODULO® a MULTIMODULO® zahrnuje velký výběr lehkých plastových dílců se světlostí 2,1 až 61 cm, které umožňují dosáhnout velmi výrazného snížení spotřeby betonu a štěrku při zakládání nových staveb i rekonstrukcích jak průmyslových objektů, tak i bytové výstavby.

Rekonstrukce podmáčených staveb
Typickým použitím jsou rekonstrukce starších obytných domů, rekreačních chalup a historických objektů včetně kostelů, hradů, zámků a dalších historicky cenných budov. Nejčastěji se používají prvky MUDULO H3 až H19, obvykle v závislosti na výškových možnostech stavby.
U starších objektů se odstraní stará podlaha až na pevný podklad – beton, zhutněný štěrk – případně se podklad vyspraví jalovým betonem. Pokud je to možné, z chladnější (severní) strany se provedou přívody vsazením přívodních trubek skrze stěny objektu, jejichž ústí bude co nejníže nad terénem. Počet a průměr trubek stanoví specialista na vzduchotechniku podle potřeby rychlosti výměny vzduchu. Na protilehlé straně objektu se vyvede jedna nebo více odtahových trubek až nad střechu nebo co nejvýše (potrubí pod fasádou), aby byl zaručen komínový tah. Vnější konce trubek se osadí ochrannou mřížkou, lze instalovat i regulační klapky nebo ventilátor.

02/02_53_04_Modulo_Multimodulu_schema1

02/02_53_05_Modulo_Multimodulu_schema2


New Elevetor - ztracené bednění (odlehčené konstrukce a akumulační nádrže)Zaslat ceny tohoto výrobku »

Elevetor umožňuje vytvořit konstrukce s větším prostorem mezi základovou deskou a nosnou deskou podlahy. Tyto prostory lze využít například jako retenční nádrž na dešťovou vodu- zastropení nádrží.

02/02_54_01_New_Elevetor

02/02_54_02_New_Elevetor

02/02_54_03_New_Elevetor

02/02_54_04_New_Elevetor

02/02_54_05_New_Elevetor

02/02_54_06_New_Elevetor


Biomodulo - systém pro odvětrávané podlahy kompostárenZaslat ceny tohoto výrobku »

K zajištění co nejrychlejšího a nejúčinnějšího tlení rostlinných zbytků je nutné kompost neustále provzdušňovat. K tomuto účelu je ideální do podlahy kompostárny vestavit - osadit samonosné kupolovité prvky BIOMODULO z recyklovaného netoxického PP. Po obvodu jsou opatřeny zámky, které zajištují jednoduchou montáž a zabraňují zatékání betonou při montáži.
Na horní straně jsou prvky BIOMODULO opatřeny 4 perforovanými výstupky (difuzéry), jimiž do kompostu proudí vzduch.
Na potřebnou délku nebo tvar je lze prvky snadno seříznout pilkou nebo bruskou.
Montáž se prakticky neliší od prvků MODULO a MULTIMODULO. Na uzavření otvorů po stranách pole lze použít ploché koncové desky a stavitelné koncové bloky GEOBLOCK H27.

02/02_55_01_Biomodulu

02/02_55_02_Biomodulu

02/02_55_03_Biomodulu


DefenderZaslat ceny tohoto výrobku »

Panely DEFENDER svojí tloušťkou 70 mm a vysokou pevností nahrazují běžné nopkové folie a štěrkový obsyp u novostaveb i silně podmáčených staveb. Obvykle se jedná o starší a historické objekty v místech s vysokou hladinou spodní vody, nepropustnou jílovitou či bažinatou půdou, pravidelnými záplavami nebo objekty uprostřed bujné vegetace.
Svojí účinností odpovídají panely DEFENDER zhruba 50 až 80 cm hrubého drenážního štěrku. Jednotlivé panely se spojují mezi sebou pomocí zámků po jejich obvodu.

Výhody systému DEFENDER®:
• oddělení okolní podmáčené půdy od základů
• snížení potřeby nákladných sanací spojených s odvlhčením a podřezáváním zdiva
• výborná odolnost v tlaku
• vysoká vodotěsnost díky systému zámků s překrytím
• zahraňují ochlazování základů
• odpadá nutnost obsypu základů porézním materiálem
• odolnost proti poškození a prorůstání kořenů
• jednoduchá instalace a vysoká účinnost

02/02_55_04_Defender

02/02_55_05_Defender