Bednění a příslušenství pro bednění »

FORMTEX® - potah na bednění

FORMTEX® - potah na bednění

FORMTEX® - jak funguje ...
FORMTEX® je dvouvrstvá textilie s řízenou propustností skládající se z drenážní vrstvy, která umožňuje odvádět vodu a vzduch a z filtrační vrstvy s velikostí pórů navrženými tak, aby udržela částice cementu.
Hlavní funkce FORMTEX® je odvádět přebytečnou vodu a vzduch z povrchu čerstvě nalitého betonu během hutnění. Odvedením vody se poměr vody a cementu (v/c) v betonovém krytí sníží, beton se stává hutnějším a pevnějším a to významně zlepšuje jeho odolnost a trvanlivost.

02/02_58_01_Formtex

02/02_58_02_Formtex

02/02_58_03_Formtex_graf

Srovnávací test kvality betonu

02/02_58_04_Formtex

02/02_58_05_Formtex_graf1FORMTEX® - je k dispozici ve dvou verzích

FORMTEX® PSA je samolepící, nabízí rychlou a snadnou montáž. Samolepící zadní strana je po- kryta silikonizovanou plastovou fólií, která umožňuje položit Formtex® na bednění a odstranit fólii bez napínání nebo posunutí textilie, čímž se zabraňuje tvoření záhybů nebo špatných spojů.

Standardní FORMTEX® se instaluje pomocí sponkovačky na zadní straně bednění na jedné straně a napínacího zařízení na druhé straně.
Alternativně je k dispozici speciální lepidlo pro ruční nalepení textilie na bednění případně ocelové rámy bednění. Lepení obecně nabízí snadnější instalaci bez záhybů a špatných spojů.

02/02_59_01_Formtex_01

02/02_59_01_Formtex_02

pdf  Technický list

pdf  Instalační průvodce

Rozměry rolí FORMTEX® a FORMTEX® PSAZaslat ceny tohoto výrobku »

FORMTEX®CPF FORMTEX® PSA
Číslo výrobku šířka délka Číslo výrobku šířka délka
6051061,25 m50 m0,70 m50 m
6051082,75 m50 m1,30 m50 m
3,20 m50 m6050522,00 m50 m
6051004,00 m50 m

Nákladové efektivní řešení
Textilie FORMTEX® sice zvyšují počáteční stavební náklady, avšak ty jsou vykompenzovány těmito výhodami:
• Nejsou zapotřebí žádná separační nebo vytvrzovací činidla.
• Výrazně se snižuje potřeba kosmetických oprav betonu po odstranění bednění.
• Bylo doloženo, že textilie FORMTEX® mohou být použity opakovaně bez snížení účinnosti.
• Je možné použít beton s vyšším poměrem vody a cementu kvůli lepší zpracovatelnosti během lití a hutnění betonu.
• Celkové náklady jsou nižší díky delší životnosti a nižším nákladům na údržbu.

Tři metody - připraveno k použití
02/02_59_02_Formtex_nakres1

02/02_59_03_Formtex_nakres2

02/02_59_04_Formtex_nakres3


Rychlá: FORMTEX® - napínání nebo lepení
Panely bednění musí být suché a čisté, bez prachu a separačních olejů. Drenážní strana musí směřovat k bednění. FORMTEX® se upevňuje k jednomu konci bednění a napíná na druhý konec, čímž jsou zajištěny správné spoje a napětí bez záhybů. Na všech stranách bednění nechte přesah 5 cm pro drenáž. Napínání se doporučuje cca 1 % (1 cm/100 cm).
Alternativně se na bednění a jeho strany nastříká nebo válečkem nanese lepidlo. Jakmile lepidlo změní barvu, je textilii FORMTEX® možné nalepit. Spoje se provádějí překrytím a zaříznutím.

Ještě rychlejší: FORMTEX® PSA - samolepící
FORMTEX® PSA je samolepicí textilie při- pravená k použití. Nabízí rychlejší montáž a eliminuje riziko posunutí a záhybů během manipulace s panely bednění. FORMTEX® PSA je zvlášť výhodný pro složitá a šikmá bednění. Speciální silikonizovaná plastová fólie použitá k ochraně samolepící impregnace zajišťuje snadnější a bezpečnější montáž.
Postup, co se týká přesahu, spojů a čištění, je podobný jako u metody lepení.

Všeobecně: Výhodná může být zkouška na modelu na místě, aby byla zajištěna vysoká kvalita konečného betonového povrchu a praktická montáž a manipulace s textílií FORMTEX®. Bednění se čistí mýdlovou vodou nebo speciálním čisticím prostředkem.

FORMTEX® - výhody

02/02_60_01_Formtex

02/02_60_02_Formtex

02/02_60_03_Formtex

02/02_60_04_Formtex

02/02_60_05_Formtex

02/02_60_06_Formtexzivotnost Dlouhá životnost betonových konstrukcí
Testování v laboratoři i v terénu prokázalo, že použití textílie FORMTEX® 2 výrazně prodlužuje životnost betonových konstrukcí a současně se významně snižují náklady na údržbu. Teoreticky je doba do počáteční koroze oceli potenciálně dvakrát delší.

cinidla Žádná separační činidla
FORMTEX® je certifikován ústavem Hygiene-Institut des Ruhrgebiets na snížení mikrobateriálního růstu na materiálech, které přicházejí do kontaktu s pitnou vodou. Certifikováno podle technické normy DVGW Technical Standard W 270.

graffiti Snadné odstranění graffiti z povrchu
kompaktní a pevný povrch betonu omezuje možnost pronikání médií na vytváření graffiti, což usnadňuje jejich odstranění.

opravy Méně časté opravy betonových povrchů
FORMTEX® výrazně snižuje výskyt bublin a jiných vad na betonovém povrchu, které je potřeba opravit po odstranění bednění. Pevná a kompaktní betonová krycí vrstva bez prachu a použití separačních činidel poskytuje ideální základ pro další úpravu povrchu - nebo poskytuje ideální základ pro nátěry.

palec Snadné použití
Textilie FORMTEX® se napíná nebo lepí na svislé nebo šikmé plochy. Jakmile je upevněna, provede se betonování jako obvykle. FORMTEX® se při odbedňování snadno od betonu odpojí. Opětovné použití je možné.

overeno Certifikované a technicky prověřené
Textilie FORMTEX® byly prověřeny více než 25letými zkušenostmi. Obsáhlá dokumentace, osvedčení a reference jsou k dispozici na vyžádání.