Kotevní výztuže »

Výztužné kotevní systémy

Výztužné kotevní systémy PLEXUS®, PYRAPLEX®, FTWZaslat ceny tohoto výrobku »

03/03_62_01_Kotevni_vyztuze_plexus

03/03_62_02_Kotevni_vyztuze_pyraplex

03/03_62_03_Kotevni_vyztuze_plexus_ftw

PLEXUS®
PLEXUS® je prefabrikovaný vylamovací a bezpečný výztužný prvek sloužící k napojení železobetonových částí různých stavebních elementů. Stěny, stropy, konzoly nebo schody, podesty tak lze spolehlivě napojit. Povrchové vlastnosti krycího boxu jsou dle technického listu Německého svazu betonové a stavební techniky (DBV) „Vylamování betonářské oceli a požadavky pro krycí boxy“ zařazeny do kategorie „hladké“.

PYRAPLEX®
Speciální zvrásněná úprava. Optimálně zvrásněná úprava profilového povrchu PYRAPLEX® zajišťuje biaxiální přenos smykových sil v příčném i podélném směru k pracovní spáře. Vedle hlavního nosného směru mohou být síly bezpečně přenášeny sekundárním směrem. Žádné další trny nebo rozdílné formy boxu k zajištění přenosu smykových sil v příčném a podélném směru ke spáře, ale jednotné výztužné napojovací prvky. Povrchové vlastnosti krycího boxu jsou dle technické dokumentace Německého svazu betonové a stavební techniky (DBV) „Vylamování betonářské oceli a požadavky pro krycí boxy“, povrchy jsou zařazeny do kategorie „zvrásněné“.

PLEXUS® FTW
PLEXUS® FTW jsou speciálně vyvinuté hotové dílce s nízkou výškou boxu 20 popř. 30 mm. Povrchové vlastnosti krycího boxu jsou dle technické dokumentace Německého svazu betonové a stavební techniky (DBV).
„Vylamování betonářské oceli a požadavky pro krycí boxy“ jsou zařazeny do kategorie „hladké“.

03/03_62_04_Kotevni_vyztuze_vsechny

Plastový kryt zamezuje riziku zranění

03/03_62_05_Kotevni_vyztuze_vsechny1


Výztužné napojovací prvky Plexus®, Pyraplex®, FTWZaslat ceny tohoto výrobku »

03/03_68_08_Vyztuzne_napojovaci_prvky_a

zabudování dílce na bednění

03/03_68_09_Vyztuzne_napojovaci_prvky_b

odkrytí deklu po odbednění konstrukce

03/03_68_10_Vyztuzne_napojovaci_prvky_c

odkrytí deklu po odbednění konstrukce

03/03_68_11_Vyztuzne_napojovaci_prvky_d

po odstranění krytu NUTNO ODSTRANIT všechny plastové části

03/03_68_12_Vyztuzne_napojovaci_prvky_e

zpětné narovnání armatury

03/03_68_13_Vyztuzne_napojovaci_prvky_f

armování druhé části konstrukce

03/03_69_01_Vyztuzne_napojovaci_prvky_g

odlévání druhé části konstrukce

03/03_69_02_Vyztuzne_napojovaci_prvky_h

hotové napojené desky

03/03_69_03_Vyztuzne_napojovaci_prvky_i

foto ze stavby

03/03_69_04_Vyztuzne_napojovaci_prvky_perforaceProstřednictvím perforace se kryt odstraní velmi snadno a díky plastovému krytu je předcházeno zranění.
Prvky PLEXUS®, PYRAPLEX® a PLEXUS® FTW jsou typově schváleny a splňují požadavky DIN EN 1992-1-1 mit NA(D), Eurocode 2. PLASTICKÉ ČÁSTI MUSÍ BÝT ÚPLNĚ ODSTRANĚNY.