Modulární ložiska »

Elastomerová kluzná (mostní) ložiska

Elastomerová kluzná (mostní) ložiskaZaslat ceny tohoto výrobku »

07/07_124_01_Elastomerova-kluzna-loziska-stlaceni

07/07_124_02_Elastomerova-kluzna-loziska-pootoceni

07/07_124_03_Elastomerova-kluzna-loziska-posun

07/07_124_04_Elastomerova-kluzna-loziska-1

Jsou pružné elementy, které zachycují nebo kompenzují deformace
• Stlačení
• Pootočení
• Vodorovný posun

Mohou být použity taky pro tlumení vibrací (např. pro snížení hladiny hluku) nebo dokonce jako izolant účinků zemětřesení.
Je nutno je usazovat tak, aby měla co nejdelší životnost a případně byla vyměnitelná.

Typy ložisek

Standardní ložiska
Ložiska jsou lisována individuálně a výztužné plechy jsou zcela obaleny elastomerem s bočním krytím nejméně 4 mm a obecně kryty 2,5 mm vnější vrstvou (u typu B) s výjimkou ložisek s vnějšími výztužnými plechy (typ C).
Ložiska mohou mít obdélníkový, čtvercový nebo kruhový tvar. Ložiska mohou mít taky otvory pro umístění speciálních kotevních prvků (kotvení tyčí), pro výplň tlumící hmo- tou nebo kvůli redukci vertikální tuhosti.

Ložiska s kotevními deskami
Ložiska jsou konstruována s kotevními prvky, mají např. kotevní trny případně tvaro- vaný povrch.

Ložiska s kluznou vrstvou
Pro mostovky nebo konstrukce s výrazným posunem jsou opatřena kluznou vrstvou vytvořenou povlakem PTFE (polytetrafluoretylén) na elastomeru nebo na horní desce z nerez oceli - mají velmi malý třecí odpor. Pro ještě lepší pohyb se provádí mazání styčných ploch speciální vazelinou.
Ložiska se mohou navrhovat pro usměrněné pohyby.

07/07_124_05_Elastomerova-kluzna-loziska-typB

07/07_124_06_Elastomerova-kluzna-loziska-typC

07/07_124_07_Elastomerova-kluzna-loziska-typB-kruh

07/07_124_08_Elastomerova-kluzna-loziska-kotevni_desky1

07/07_124_09_Elastomerova-kluzna-loziska-kotevni_desky2

07/07_124_10_Elastomerova-kluzna-loziska-typB-smerove-vedeni