Opravné malty »

Tixotropní a tekuté opravné malty

GeoLite® - první geomalta pro monolitickou obnovu betonuZaslat ceny tohoto výrobku »


Technická a výkonnostní omezení běžných malt na bázi cementu a chemických přísad a složitých systémů vrstev používaných při obnově betonu jsou dnes překonána geomaltou GeoLite®, revoluční ekokompatibilní minerální geomaltou, která zároveň pasivuje, obnovuje, vyhlazuje a chrání degradovaný beton. Výsledek: přirozeně stabilní obnovy, které krystalizují na betonu a vytvářejí monolit o dlouhodobé životnosti typické pro horninu.
1. Pasivuje
GeoLite® zaručuje, díky výjimečné reologii a velmi jemné granulometrii, díky níž není třeba nanášet staré ochranné polymercementové vrstvy, dokonalé obalení železobetonové výztuže.
Neobyčejná rezerva zásaditosti nového geopojiva Kerakoll zajišťuje vysoký elektrochemický potenciál pasivity oceli, který zaručuje novou, jedinečnou a celkovou ochranu železných výztuží před oxidací.

2. Rekonstruuje
Díky minerální krystalické matrici, která svými vlastnostmi a morfologií odpovídá přírodní skále, jsou geomalty GeoLite® charakterizovány vysokou přirozenou rozměrovou stabilitou, která umožňuje zrekonstruovat a obnovit monolitičnost původní struktury. Mechanické parametry (třída R4) a absence smrštění potvrzují, že GeoLite® může být použita pro jakýkoliv zásah nezávisle na tuhosti původní struktury betonu.
GeoLite® překonává zastaralý koncept přizpůsobení modulu pružnosti malty vlastnostem existujícího betonu a typu obnovy, čímž se obnova betonových struktur definitivně zjednodušuje.

3. Vyrovnává
Velkou výzvou, na niž inženýři Kerakoll díky GeoLite® nalezli odpověď, bylo vyvinout první jemnou geomaltu, která by kromě repasivace oceli a monolitického obnovení struktury měla i lepší vzhled než běžné vyhlazovací malty.
GeoLite® může být stěrkována a vysoušena hubkou okamžitě po nanesení a dodává monolitické obnově překvapivou kvalitu konečné úpravy.
GeoLite® je vhodná i k vyrovnávání povrchů z betonových prvků, které nepodléhají rekonstrukci v centimetrových vrstvách.

4. Chrání
Monolitická obnova pomocí přípravku GeoLite® není citlivá na agresivitu oxidu uhličitého a natrvalo chrání beton před pronikáním dešťové vody a agresivních látek. Monolitická kompletně krystalizovaná obnova už nepředstavuje nejslabší místo struktury a zachovává v čase nezměněnou dlouhodobou životnost typickou pro horniny.

5. Dekoruje pomocí krystalizace
GeoLite® MicroSilicato je přirozená dekorace GeoLite®: geoaktivní křemičitanové mikročástice pronikají do mikropórů a krystalizují, čímž vytvářejí jednolité těleso, které zaručuje monolitickou kontinuitu celé obnovy. GeoLite® MicroSilicato zaručuje vysokou ochranu a stálou paropropustnost obnovy a zároveň nový kvalitní vzhled, kterého běžné barvy na beton nemohou dosáhnout.


Geomalta TixoZaslat ceny tohoto výrobku »

Natural concrete GeoLite®
Minerální, certifikovaná, ekokompatibilní tixotropní geomalta, na bázi geopojiva, s krystalickou reakcí, pro pasivaci, obnovu a monolitické zpevňování struktur z degradovaného betonu, ideální pro greenbuilding.
Obsahuje pouze suroviny výlučně minerálního původu. Snížené emise CO2 a velmi nízké emise voc. Po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.

Natural concrete GeoLite® - eco3
GeoLite® je tixotropní geomalta pro pasivaci, obnovu, vyhlazování a ochranu struktur z degradovaného železobetonu, jako například trámů, sloupů, desek, dělících přepážek, ramp, neomítnutých ploch, dekorativních prvků, okenních říms a infrastruktur jako mostů, viaduktů, tunelů a vodních kanálů.
• normální tuhnutí 80 minut
• ideální pro obnovy čI vyhlazování širokých ploch
• nanášení silné tloušťky bez bednění přI rekonstrukci a vyztužování stěn, obkladů z betonu
• mechanizované nanášení pomocí omítacího stroje stroje

Natural concrete GeoLite® 40 - eco4
GeoLite® 40 je tixotropní geomalta pro pasivaci, obnovu, vyhlazování a ochranu železobetonových struktur, jako například trámů, sloupů, desek, dělících přepážek, ramp, neomítnutých ploch, dekorativních prvků a okenních říms. Vhodná pro zásahy z pracovni plošiny, při nízkých teplotách a při nutnosti rychlého uvedení do provozu.
• polorychlé tuhnutí 40 minut
• ideální pro obnovy menších rozměrů dělících přepážek a okenních říms z pojízdných lešení
• rekonstrukce dekorativních prvků na fasádách (lišty)
• vhodná pro práce, které je třeba předat do jednoho dne

Natural concrete GeoLite® 10 - eco4
GeoLite® 10 je tixotropní geomalta pro pasivaci, obnovu, vyhlazování a ochranu železobetonových struktur, jako například trámů, sloupů, desek, dělících přepážek, ramp, neomítnutých ploch, dekorativních prvků a okenních říms. Vhodná pro zásahy z pracovni plošiny, při nízkých teplotách a při nutnosti rychlého uvedení do provozu.
• rychlé tuhnutí 10 minut
• vhodná pro zásahy menších rozměrů z pracovni plošiny, přI nízkých teplotách
• rekonstrukce dekorativních prvků na fasádách (lišty)
• rychlá rekonstrukce rohů, hran, střešních žlábků, pokládání úhlových prvků

10/10_135_01_geolite_pytle

10/10_135_02_geolite_eco3

10/10_135_03_geolite_40-eco4

10/10_135_04_geolite_10-eco4


Geomalta tekutáZaslat ceny tohoto výrobku »

Natural concrete GeoLite® Magma
Minerální, certifikovaná, ekokompatibilní tekutá geomalta, na bázi geopojiva, pro pasivaci, obnovu a monolitické zpevňování struktur z degradovaného betonu, ideální pro greenbuilding. Obsahuje pouze suroviny výlučně minerálního původu. Snížené emise CO2 a velmi nízké emise voc. Po ztuhnutí vhodná k recyklaci jako kamenivo.

Natural concrete GeoLite® Magma - eco5
GeoLite® Magma je tekutá malta pro pasivaci, obnovu a zpevňování železobetonových struktur, jako například trámů, sloupů, desek, dělících přepážek, podlah, chodníků a infrastruktur jako mostů či viaduktů a pro ukotvení a upevnění kovových prvků.
• normální tuhnutí 60 minut
• obnovy litím a oprava vodorovných vyčnívajících prvků
• zpevnění struktur výztuže v bednění
• pod dlaždice, podstavce, upevnění a ukotvení
• mechanizované nanášení pomocí omítacího stroje nebo čerpadla

Natural concrete GeoLite® Magma 20 - eco4
GeoLite® Magma 20 je tekutá geomalta pro pasivaci, obnovu a zpevňování železobetonových struktur a infrastruktur, u nichž je požadováno rychlé uvedení do provozu, jako průmyslové a letištní podlahy, dálniční spoje, chodníky, a pro ukotvení a upevnění poklopů, jímek, oplocení, dopravních značek a ochranných bariér.
• rychlé tuhnutí 20 minut
• uvedení do provozu za 2 hodiny
• vhodná pro zásahy přI nízkých teplotách
• ukotvení, připevnění, zalévání
• v černé verzi, vhodná pro zásahy na silnicích a v městských infrastrukturách

10/10_136_01_geolite-magma_pytle

10/10_136_02_geolite-magma_eco5

10/10_136_03_geolite-magma_20_eco4


GeobarvaZaslat ceny tohoto výrobku »

Natural concrete GeoLite® MicroSilicato
Certifikovaná, ekokompatibilní minerální geobarva na bázi geoaktivních křemíkových mikročástic, pro obnovení a ochranu betonových ploch krystalizací, ideální pro greenbuilding.

GeoLite® MicroSilicato je vyplňující matná geobarva pro monolitickou ochranu betonů, nových či opravených, proti karbonataci, odolná proti atmosférickým činitelům, chaluhám a plísním; lze ji nanášet pomocí válečku a štětky na železobetonové struktury jako např. trámy, sloupy, desky, neomítnuté plochy, dekorativní prvky, okenní římsy a infrastruktury jako mosty, viadukty a tunely.
• regeneruje a chrání obnovené betonové povrchy nebo lité povrchy
• vytváří monolitický povlak proti karbonataci, který tvoří jednotný celek s podkladem, na němž je nanesen
• přirozeně stabilní monolitická ochrana, krystalizuje v podkladu

10/10_136_04_geolite-microSilicato1

10/10_136_05_geolite-microSilicato2