Příslušenství pro zdivo + Murfor »

Další příslušenství zdiva - sanace

Helikální výztuž pro opravy trhlin

Helikální výztuž (HB kotva) z nerezové oceli helikálního (šroubovicového) tvaru, která je vyrobena válcováním a tažením za studena. Výztuž se vy- rábí v různých průměrech, v závislosti na požadavcích aplikace. Výztuž se vlepuje do konstrukce do předem vyfrézovaných drážek nebo vrtů a zakot- ví vysoce pevnostní tixotropní zálivkou HB RESIN. Spolupůsobení výztuže a zálivky je základem funkce systému HB kotva.

Výhody
• jednoduchá a rychlá aplikace • minimální aplikační tloušťka • vysoká pevnost v poměru ke hmotnosti • několik různých průměrů prutů
• aplikace pod líc konstrukcí (není vidět)

Typické aplikace
• dodatečný výztužný zesilovací systém pro stavební posílení betonových, cihlových a zděných konstrukcí
• zesílení starých dřevěných konstrukcí (bez zálivky HB RESIN epoxydová zálivka do drážek) 5
• sešívání trhlin

Při vysokých teplotách se ujistěte, že je zdivo dostatečně navlhčeno nebo ošetřeno nátěrem, aby nedošlo k předčasnému vysychání tmelu HB RESIN. Vhodné je před aplikací tmelu drážku nebo vrt dodatečně navlhčit nebo ošetřit ResiPrimer WB.

Označení ocele
AISI         304Cu / ČSN EN10088-3         X5CrNi 18-10         1.4301

05/05_113_01_helikalni_vyztuz1

05/05_113_02_helikalni_vyztuz2

SpiBar 6, 8, 10Zaslat ceny tohoto výrobku »

Označení Plocha [mm2] Pevnost v tahu [MPa] Mezní síla v tahu (kN) Normová mez kluzu [MPa]
SpiBar 6 8 900 7,22 744
SpiBar 8 10 880 8,84 745
SpiBar 10 13 823 10,73 640
Pruty HB kotva jsou dodávány ze skladu v 10 m délkách smotány ve svitku cca 1 m průměr.

ResiBond MC - cementová, vysokopevnostní zálivkaZaslat ceny tohoto výrobku »

Malta ResiBond MC je dvousložková směs, kde první tekutou složkou je kopolymerová vodní disperze a druhou práškovou složkou je směs portlandských cementů a minerálních plniv.

Výhody:
• tixotropní, umožňuje práci nad hlavou
• předem připravená směs
• chemicky i fyzikálně slučitelná s ošetřovaným prostředím
• vynikající stabilita
• nesmrštivá
• vysoká pevnost v tahu
• vysoká plasticita

Balení:
ResiBond MC je dodávána v plastových kbelících o celkovém objemu obou složek 3 litry (6,53 kg) a 6 litrů (13 kg).

05/05_113_03_ResiBond-cementova-zalivka


Aplikace helikální výztuže

Výztuž se vkládá do drážek, které mají šířku 10 - 14 mm a hloubku 35 mm (pro 1 výztuž) a 55 mm (pro 2 výztuže v jedné drážce) nebo do vrtů pr. 16 mm. Kotevní délka je 500 mm pro zdivo a 300 mm pro beton.
05/05_114_01_aplikace_helikalni_vyztuze_1

05/05_114_02_aplikace_helikalni_vyztuze_2

05/05_114_03_aplikace_helikalni_vyztuze_drazka

Vytvoření drážky

05/05_114_04_aplikace_helikalni_vyztuze_naneseni

Nanesení malty do drážky

05/05_114_05_aplikace_helikalni_vyztuze_vlozeni

Vložení výztuže a doplnění malty


Příklady použití

05/05_114_01_pouziti_helikalni_vyztuze_vlozeni

Schéma vložení výztuže do drážek - „řez stěnou“

05/05_114_02_pouziti_helikalni_vyztuze_sesivani_trhlin

Sešívání trhlin stěny - pohledPříklady - vodorovný řez stěnami, řeší statik stavby
05/05_114_03_pouziti_helikalni_vyztuze_statika

05/05_114_04_pouziti_helikalni_vyztuze_statika1

05/05_114_05_pouziti_helikalni_vyztuze_statika2