Příslušenství pro zdivo + Murfor »

Výztuž zdiva MurFor® pro zdění na maltu (typ RND) i lepidlo (typ EFS) a novinka COMPACT

Murfor® - výztuž zdiva

Murfor® jsou prefabrikované výztužné prvky pro zabudování do vodorovných ložných spár zděných stěn. Jejich unikátní tvar a vyjímečná kvalita zvyšují pevnost zdiva.
Je to plochý prefabrikovaný výztužný svařovaný prvek diagonálního typu. Skládá se ze dvou podélných rovnoběžných ocelových prutů propojených v jedné rovině pomocí sinusovitě ohnutého drátu do tvaru spojité diagonály. Celková tloušťka výztužného prvku tak není vět- ší než průměr podélných prutů.
• zvyšuje pevnost v tlaku zdiva konkrétně s ohledem na excentrická zatížení.
• zvyšuje tuhost konstrukce spojením nosných stěn a přepážek a zabraňuje postupnému borcení.
Murfor se snadno umísťuje do spár ve zdivu. Navíc díky rovnoběžným podélným drátům a dobře zvolené délce kusů Murforu je použití na staveništi jednoduché.

Murfor nabízí nové architektonické možnosti např.:
• zdivo komína • výměna betonových překladů
• výměna betonových kruhových trámů
• delší oddíly stěn mezi dilatačními spárami
• použití výrobku Murfor do zdiva je velmi účinné v prevenci proti tvorbě prasklin.

Hlavní příčiny praskání zdiva jsou:
• přetížení z důvodu ohýbání, smyku • smršťování, pohyb a rozšiřování • rozdílné sedání • zemětřesení, vibrace, výbuchy

05/05_104_01_murfor

05/05_104_02_murfor_rnd

05/05_104_04_murfor_efs

05/05_104_03_murfor_foto

MURFOR® pro zdění na maltu (typ RND)Zaslat ceny tohoto výrobku »

Číslo výrobku Označení výrobku Šířka [mm] Výztuž [mm] Diagonála [mm] Délka [m] Hmotnost [kg/ks] Balík ks Paleta balíků
104030 30 4 3,75 3,05 0,512 25 40
104001 50 4 nebo 5 3,75 3,05 0,875/1,213 25 40
104008 80 4 3,75 3,05 0,519 25 40
1040(1)02 RNDZ 100 4 nebo (5) 3,75 3,05 0,897 (1,234) 25 40
1040(1)03 (pozink) 150 4 nebo (5) 3,75 3,05 0,930 (1,268) 25 40
104104 200 5 3,75 3,05 1,309 25 40
104105 250 5 3,75 3,05 1,367 25 40
104106 280 5 3,75 3,05 1,388 25 40
104050 50 4 3,75 3,05 0,885 25 40
RND/E 100 4 3,75 3,05 0,907 25 40
104055 (epoxid) 150 4 3,75 3,05 0,942 25 40
104060 200 5 3,75 3,05 1,323 25 40
104070 50 4 3,75 3,75 0,887 25 40
RND/S 100 4 3,75 3,75 0,908 25 40
104075 (nerez ocel) 150 4 3,75 3,75 0,942 25 40
200 5 3,75 3,75 1,333 25 40

MURFOR® pro zdění na lepidlo (typ EFS)Zaslat ceny tohoto výrobku »

Číslo výrobku Označení výrobku Šířka [mm] Výztuž [mm] Diagonála [mm] Délka [m] Hmotnost [kg/ks] Balík ks Paleta balíků
104201 40 8x1,5 1,5 3,05 0,875 25 40
104202 EFS/Z 90 8x1,5 1,5 3,05 0,897 25 40
104203 (pozink) 140 8x1,5 1,5 3,05 0,931 25 40
104204 190 8x1,5 1,5 3,05 0,975 25 40

Měrná jednotka Murfor = ks (3,05 m)

Murfor® - COMPACT

Murfor® COMPACT je vyráběn jak pro vnitřní zdivo (pozinkovaný patentový drát) a tak pro venkovní zdivo (nerezavějící drát). Tloušťka drátu v obou případech je 1,7 mm a je použitelný jak pro zdění na maltu, tak pro zdění na lepidlo.
Nahrazuje ve většině případů starší provedení Murforu typu RND a EFS. Posouzení nahrazení je v dalších technických materiálech, případně je možno toto posoudit technickou podporou výrobce.

05/05_105_01_murfor-compact


Murfor® - COMPACT typ I (interiérový)Zaslat ceny tohoto výrobku »

Murfor COMPACT typ I vyráběné šířky 50 a 100 mm, baleno v kartonu, délka svitku je 30 bm, použití pro zdivo v suchém prostředí - kategorie třída MX1 dle Eurokódu 6 / EN845-3.

Type L [m] W [mm] t [mm] c [mm] Ac [mm2] f [mm] e [mm] b [mm] Number of cords [-] Total steel section [mm2]
Murfor® - COMPACT A-40 30 40 1,7 0,54 0,687 10 5 33 7 4,83
Murfor® - COMPACT A-80 30 80 1,7 0,54 0,687 10 5 33 14 9,66
Murfor® - COMPACT I-50 30 50 1,7 0,54 0,687 10 7,5 33 7 4,83
Murfor® - COMPACT I-100 30 100 1,7 0,54 0,687 10 7,5 33 14 9,66
Murfor® - COMPACT E-35 30 35 1,7 0,54 0,687 7,5 5 33 7 4,83
Murfor® - COMPACT E-70 30 70 1,7 0,54 0,687 7,5 5 33 14 9,66
Tolerances 0,015 +-5 -0,2/+0,4 0,02 0,05 2,0 1,0 10 %
05/05_105_02_murfor-compact-i1

05/05_105_03_murfor-compact-i2

05/05_105_04_murfor-compact-a1

05/05_105_05_murfor-compact-a2

05/05_105_06_murfor-compact-a_nakres1

05/05_105_07_murfor-compact-a_nakres2


Murfor Compact A určen pro porobetonové zdivo, patentový drát, použití jako typ I, tedy MX1 pro suché prostředí.

Murfor® - COMPACT typ E (exteriérový)Zaslat ceny tohoto výrobku »

Murfor COMPACT typ E
Vyráběné šířky 35 a 70 mm, baleno v kartonu, délka svitku je 30 bm, použití pro promrzavé zdivo - pro vnější zdivo vystaveno povětrnostním vlivům, třída MX2, MX3 a MX4 dle a MX4, v souladu s Eurokódem 6 / EN 845-3.

05/05_106_01_murfor-compact-e1

05/05_106_02_murfor-compact-e2

05/05_106_03_murfor-compact-e_nakres1

05/05_106_04_murfor-compact-e_nakres2

05/05_106_05_murfor-compact-karton

Murfor COMPACT karton

05/05_106_06_murfor-paleta

Murfor COMPACT paleta

05/05_106_07_murfor-compact-nadpojeni

Murfor COMPACT způsob nadpojení překládáním

05/05_106_08_murfor-compact-ikony1

skladujte v suchu / stohovat max. 2 palety

05/05_106_09_murfor-compact-pomucky

pomůcky pro práci

05/05_106_10_murfor-compact-rozlozeni

Murfor COMPACT rozložení nadpojování v ploše stěny - nesmí být nad sebou

05/05_106_11_murfor-compact-strihani

Murfor COMPACT jednoduché stříhání nůžkami