Přerušení tepelných mostů - Isonosníky »

Schöck Isokorb® prvky pro přerušení tepelných mostů ocel-ocel

Schöck Isokorb® T typ S (izolace 80 mm), ocel-ocelZaslat ceny tohoto výrobku »

Schöck Isokorb® T typ S je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu u napojení volně vyložených ocelových nosníků na ocelové konstrukce v novostavbách i u sanací. Lze s ním realizovat průniky nosných ocelových profilů obvodovým pláš- těm (např. u markýz, rámových nosníků nebo balkónů) s bezpečným termickým přerušením, což vede k minimalizaci tepelných mostů.

Prvek Schöck Isokorb® T typ S pro ocelové konstrukce se skládá z modulu S-N pro přenos tahových sil a z modulu S-V pro přenos posouvajících a tlakových sil. Počet a uspořádání jednotlivých modulů se řídí rozměry napojovaných prvků a působí- cími vnitřními silami.

Díky konstrukci ze samostatných dílčích modulů lze prvky Schöck Isokorb® T typ S přizpůsobit jakémukoliv průřezu napojovaných profilů a vyhovět nejrůznějším statickým požadavkům.

06/06_120_03_Schock-IsokorbT-typS


Schöck Isokorb® RT pro energetickou rekonstrukci balkónůZaslat ceny tohoto výrobku »

Inovativní stavební řešení s prvky Schöck Isokorb® pro napojení balkónů otevírají nové možnosti v oblasti kompletní energetické rekonstrukce budov.

Ať už se jedná o budovy se stávajícími balkóny či o realizaci zcela nových napojení balkónů – prvek Schöck Isokorb® RT zajišťuje optimální termické přerušení stavebních konstrukcí eliminující tepelné mosty. A to jak u volně vyložených, tak i u podepřených balkónových konstrukcí ze železobetonu i oceli.

Napojení balkónu prvkem Schöck Isokorb® RT bylo certifikováno institutem „Pasivní dům“ z německého Darmstadtu jako „komponent pro úsporu energie“ a představuje tedy optimální řešení energetické rekonstrukce balkónu.

06/06_120_04_Schock-IsokorbT-typRT