Přerušení tepelných mostů - Isonosníky »

Schöck Isokorb® nová výrobní řada

Schöck Isokorb® výrobní řada TZaslat ceny tohoto výrobku »

Tepelné mosty jsou příčinou zvýšeného úniku tepla, vlhkosti stěn a vzniku plísní. Nosné prvky pro termické přerušení od společnos- ti Schöck minimalizují tepelné mosty vysoce účinným způsobem, předcházejí tak vzniku stavebních poruch a umožňují nejrůznější architektonická řešení bez konstrukčních omezení.

Jako součást zateplení fasády oddělují prvky Schöck Isokorb® stavební konstrukce, jako jsou např. balkóny, atiky nebo markýzy, termicky od budovy a jsou zároveň součástí statického řešení.

Provedení pro navázání konstrukce: • Beton - beton • Beton - dřevo • Beton - ocel • Ocel - ocel

06/06_116_01_Schock-IsokorbT_1


Schöck Isokorb® T typ K (izolace 80 mm), beton-betonZaslat ceny tohoto výrobku »

Schöck Isokorb® T typ K s tlakovým ložiskem HTE-Compact® a tloušťkou izolantu 80 mm je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu u volně vyložených balkónů přenášející záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Schöck Isokorb® T typ K třídy únosnosti ve smyku VV přenáší záporné ohybové momenty a kladné i záporné posouvající síly.

• Různé třídy únosnosti vyplývající z technických a ekonomických požadavků našich zákazníků
• Typové prvky jsou k dispozici ve výškách 160 mm až 280 mm; další výšky a atypická řešení na vyžádání
• Technické schválení stavebně-technickým institutem DIBt
• K dispozici také ve třídě požární odolnosti REI 120
• Tlakové ložisko lícuje s povrchem prvku, což usnadňuje jeho zabudování na sta- veništi nebo v panelárně
• Podrobné projektové podklady

06/06_116_02_Schock-IsokorbT-typK-1

06/06_116_03_Schock-IsokorbT-typK-2


Schöck Isokorb® T typ K-F (izolace 80 mm), beton-betonZaslat ceny tohoto výrobku »

Schöck Isokorb® T typ K-F s tlakovým ložiskem HTE-Compact® a tloušťkou izolantu 80 mm je prvek pro přerušení tepelného mostu určený pro volně vyložené balkóny, který byl vyvinut speciálně pro zabudování do filigránu a skládá se z několika částí. Prvek přenáší ohybové momenty a posouvající síly.

• Typové prvky jsou k dispozici ve výškách 160 mm až 280 mm; další výšky a aty- pická řešení na vyžádání
• Dvoudílné provedení pro snadné zpracování v panelárně a konečné zabudování na stavbě
• Technické schválení institutem DIBt
• K dispozici také ve třídě požární odolnosti REI 120
• Podrobné projektové podklady

06/06_116_04_Schock-Isokorb-typK-F-1

06/06_116_05_Schock-Isokorb-typK-F-2


Schöck Isokorb® T typ K-O, beton-betonZaslat ceny tohoto výrobku »

Schöck Isokorb® T typ K-O s tlakovým ložiskem HTE-Compact® a tloušťkou izolantu 80 mm je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu u volně vyložených balkónů, které navazují na průvlak nebo na železobetonovou stěnu. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly.

• Typové prvky jsou k dispozici ve výškách 160 mm až 280 mm; další výšky a aty- pická řešení na vyžádání
• K dispozici také ve třídě požární odolnosti REI 120
• Podrobné projektové podklady

06/06_117_01_Schock-IsokorbT-typK-O

06/06_117_02_Schock-IsokorbT-typK-O1


Schöck Isokorb® T typ K-Q (izolace 80 mm), beton-betonZaslat ceny tohoto výrobku »

Schöck Isokorb® T typ Q s tlakovým ložiskem HTE-Compact® a tloušťkou izolantu 80 mm je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu přenášející posouvající síly u podepřených balkónů a lodžií resp. velké posouvající síly působící lokálně.

K dispozici jsou následující typy:
• T typ QL: pro přenos kladných posouvajících sil u průběžného podepření
• T typ QP: pro přenos kladných posouvajících sil u lokálního podepření
• T typ QL-VV: pro přenos kladných a záporných posouvajících sil u průběžného podepření
• T typ QP-VV: pro přenos kladných a záporných posouvajících sil u lokálního podepření

06/06_117_03_Schock-IsokorbT-typK-Q

06/06_117_04_Schock-IsokorbT-typK-Q1


Schöck Isokorb® T typ D (izolace 80 mm), beton-betonZaslat ceny tohoto výrobku »

Schöck Isokorb® T typ D je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu s tloušťkou izolantu 80 mm určený pro desky pronikající do stropních polí. Přenáší kladné i záporné ohybové momenty a kladné i záporné posouvající síly.

06/06_117_05_Schock-IsokorbT-typD


Schöck Isokorb® T typ A (izolace 80 mm), beton-betonZaslat ceny tohoto výrobku »

Prvek Schöck Isokorb® T typ A pro atiky a římsy je udržitelnou alternativou k pracnému obalování těchto konstrukcí tepelnou izolací.
Přenáší ohybové momenty působící střídavě opačnými směry, posouvající síly a také tlakové nebo tahové síly.
Prvek Schöck Isokorb® T typ A splňuje stavebně-fyzikální a statické požadavky kladené na atiky a římsy. Lze jej zabudovat v různých polohách.

• Účinná a trvalá alternativa k obalování atik a říms tepelnou izolací
• Prvek certifikovaný pro použití u pasivních domů: výsledné negativní hodnoty lineárního činitele prostupu tepla Ψ příznivě ovlivňují bilanci tepelných mostů
• Možnost vytváření prvků z pohledového betonu
• Zvýšení hodnoty objektu díky větší půdorysné ploše terasy
• V místech kotvení betonových zábradlí nebo jiných prvků nevznikají žádné zbytečné tepelné mosty či netěsnosti
• K dispozici také ve třídě požární odolnosti REI 120
• Lze jej kombinovat s doplňkovým typem Schöck Isokorb® T typ Z
• Podrobné projektové podklady
• Typové prvky jsou k dispozici ve výškách 150 mm až 250 mm

06/06_118_01_Schock-IsokorbT-typA1

06/06_118_02_Schock-IsokorbT-typA2


Schöck Isokorb® T typ W (izolace 80 mm), beton-betonZaslat ceny tohoto výrobku »

Schöck Isokorb® T typ W je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu s tloušťkou izolantu 80 mm určený pro volně vyložené stěny. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly.

Prvek Schöck Isokorb® T typ W se skládá nejméně ze tří částí. V závislosti na výšce stěny je případně nutný i tepelně-izolační mezikus.

06/06_118_03_Schock-IsokorbT-typW


Schöck Isokorb® T typ B (izolace 80 mm), beton-betonZaslat ceny tohoto výrobku »

Schöck Isokorb® T typ B je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu s tloušťkou i olantu 80 mm určený pro volně vyložené železobetonové průvlaky a trámy. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly.

06/06_118_04_Schock-IsokorbT-typB


Schöck Isokorb® typ HP-Modul (izolace 80 mm) beton-betonZaslat ceny tohoto výrobku »

Schöck Isokorb® T typ H s tloušťkou izolantu 80 mm je nosný tepelně-izolační prvek pro lokální přenášení návrhových horizontálních sil působících rovnoběžně s obvodovou stěnou nebo i kolmo k ní. Je doplňkem standardních prvků, jako je např. Schöck Isokorb® XT typ K, typ Q nebo typ QP.

06/06_119_01_Schock-IsokorbT-typHP-MODUL


Schöck Isokorb® T typ Z – doplňkový prvekZaslat ceny tohoto výrobku »

Doplňkový prvek pro přerušení tepelného mostu s tloušťkou 80 mm určený pro různé situace a požárně-bezpečnostní požadavky. Nemá žádnou statickou funkci.

Schöck Isokorb® T typ ZL-EI120 lze zabudovat dodatečně, např. jako výplň kapes pro přepravní kotvy u prefabrikovaných balkónů.

Výše uvedené prvky je také možno vyrobit s tl. izolantu 120 mm (XT typ K)

06/06_119_02_Schock-IsokorbT-typZ-doplnek


Schöck Isokorb® CXT typ K (izolace 120 mm), beton-betonZaslat ceny tohoto výrobku »

Prvek Schöck Isokorb® CXT typ K slouží k termickému přerušení předsazených železobetonových konstrukcí, jako jsou např. balkóny nebo markýzy. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly.

Typová varianta s třídou únosnosti ve smyku VV přenáší záporné ohybové momenty a kladné i záporné posouvající síly. Tažené pruty ze sklolaminátu činí z nového prvku Schöck Isokorb® CXT nejúčinnější prvek pro přerušení tepelného mostu na celém trhu.

06/06_119_03_Schock-IsokorbCXT-typK


Schöck Isokorb® typ ® T typ SK (izolace 80 mm), beton-dřevoZaslat ceny tohoto výrobku »

Schöck Isokorb® T typ SK je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu s tloušťkou izolantu 80 mm určený pro napojení volně vyložených ocelových nosníků na železobetonové stropní konstrukce. Tento prvek umožňuje bezproblémové řešení moderních balkónových a ostatních předsazených konstrukcí jak po stránce tech- nické, tak i po stránce stavebně-fyzikální.

• Široké možnosti použití, např. u ocelových balkónů, markýz, fasádních prvků nebo zastiňovacích systémů
• Technické schválení stavebně-technickým institutem DIBt
• Podrobné projektové podklady
• Vysoká přesnost montáže: spolehlivé zajištění správné polohy prvku Schöck Isokorb® před betonáží a během ní
• Montážní pomůcka je vhodná pro prvky Schöck Isokorb® výšky 180 až 220 mm.
• Je vhodná pro všechny stěnové konstrukce.
• Montážní pomůcka Schöck Isokorb® slouží k zajištění správné polohy prvků Schöck Isokorb® T typ SK/SQ a XT typ SK/SQ před betonáží a během ní, a přispívá tak k dosažení požadované přesnosti montáže. Tato montážní pomůcka je k dispozici ve dvou variantách dle třídy únosnosti, a lze ji použít u kontaktních zateplovacích systémů nebo u stěnových konstrukcí z monolitického betonu.

06/06_119_04_Schock-IsokorbT-typSK1

06/06_119_05_Schock-IsokorbT-typSK2


Schöck Isokorb® T typ SQ (izolace 80 mm), beton-dřevo Zaslat ceny tohoto výrobku »

Schöck Isokorb® T typ SQ je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu s tloušťkou izolantu 80 mm určený pro napojení podepřených ocelových nosníků na železobetonové stropní konstrukce. Tento prvek umožňuje bezproblémové řešení mo- derních balkónových a ostatních předsazených konstrukcí jak po stránce technické, tak i po stránce stavebně-fyzikální.

• Bezpečnost ocelových konstrukcí: nevzniká kondenzát, plíseň ani koroze
• Široké možnosti použití, např. u ocelových balkónů, markýz, fasádních prvků nebo zastiňovacích systémů
• Technické schválení stavebně-technickým institutem DIBt
• Montážní pomůcka pro rychlé a přesné zabudování
• Podrobné projektové podklady
• Vysoká přesnost montáže: spolehlivé zajištění správné polohy prvku Schöck Isokorb® před betonáží a během ní
• Vhodná pro prvky Schöck Isokorb® výšky 180 až 220 mm.
• Vhodná pro všechny stěnové konstrukce

Výše uvedené prvky je také možno vyrobit s tl. izolantu 120 mm (XT typ K)

06/06_120_01_Schock-IsokorbT-typSQ1

06/06_120_02_Schock-IsokorbT-typSQ2