Těsnění pracovních a dilatačních spar »

Bobtnavé těsnící pásy + příslušenství

Bentonitové těsnící pásy

Bentonitové těsnící pásy slouží k utěsnění pracovních spár železobetonových konstrukcí, bobtnají cca 100 - 350 % za přítomnosti vlhkosti. Je odolné proti lehkým kyselinám a louhům. Bobtná také v případě použití ve slané vodě nebo fekáliích. Je vhodné pro použitív nádržích s pitnou vodou, čističkách apod.
Instalace Bentonitového bobtnajícího těsnění je jednoduchá a časově nenáročná. Profil se instaluje pokud je to možné do středu betonové části tak, aby krytí na obou stranách bylo min. 8 cm. Vzájemné spojení dvou částí se provádí na tupo, přičemž ani vzájemné překrytí nemá negativní vliv. Upevnění těsnění se provádí pomocí kovové krycí mřížky, která se připevní ocelo- vými hřebíky ve vzdálenosti cca 20 cm. Mřížka má za úkol zajistit celoplošný kontakt s podkladem a mechanicky chránit profil před poškozením při betonáži. Alternativním upevněním na podklad je Quellbandkleber nebo MQ100 Master – vyrovnávací a upevňovací tmel. Lepící tmel - spotřeba cca 0,8 - 1 litr/10 bm.

zkouska_tlakovou_vodou zkouska_eu

Bentonitové těsnící pásyZaslat ceny tohoto výrobku »

Číslo výrobku Název výrobku [mm] Rozměry množ./sv. Balení svitků Délka Hmotn. kg/bm MJ
403252 Benton. Pásek 25 x 20 25 x 20 30 bm/6 sv. 5 bm 0,72 bm
403280 Benton. Pásek 20 x 25 LT s prodl. dobou bobtnání až 10 dní 20 x 25 30 bm/6 sv. 5 bm 0,72 bm
403260 Benton. Pásek 30 x 20 30 x 20 30 bm/6 sv. 5 bm 0,87 bm
403230 Benton. Pásek 23 x 18 23 x 18 30 bm/6 sv. 5 bm 0,6 bm
403201 Benton. Pásek 20 x 15 20 x 15 30 bm/6 sv. 5 bm 0,4 bm
403251 Benton. Pásek 15 x 10 15 x 10 80 bm/8 sv. 10 bm 0,3 bm
403253 Benton. Pásek 20 x 5 se samol. na prostupy rour 20 x 5 90 bm/6 sv. 15 bm 0,2 bm
403000 Krycí upevňovací mřížka – kovová na bentonit.pásy 100 30 bm/30 ks 1 bm/ks 0,05 bm
403285 Krycí upevňovací mřížka LT - kovová na bentonit.pásy 100 30 bm/30 ks 1 bm/ks 0,07 bm
502001 Lepící tmel – pro lepení MQ / bent. pásky na ner. povrch Kartuš 310 ml 0,4 ks
502002 Lepící tmel – pro lepení / bent. pásky na ner. povrch Salám 600 ml 0,6 ks
04/04_72_01_bentonitovy_tesnici_pasek_1

04/04_72_02_bentonitovy_tesnici_pasek_2

04/04_72_03_bentonitovy_tesnici_pasek_lepici_tmel_kartus

Lepicí tmel - Kartuš 310 ml

04/04_72_04_bentonitovy_tesnici_pasek_lepici_tmel_salam

Lepicí tmel - Salám 600 ml

Bentonitový těsnící pás

Bobtnající pásek FLOWSTOP

FLOWSTOP je vysoce bobtnavý těsnicí pásek pro pracovní spáry v betonové konstrukci modifikovaný TPE. Již s nejmenším rozměrem 20x5 mm docílíte bezpečného a trvalého utěsnění. FLOWSTOP má vysokou odolnost vůči velkému množství tekutých médií.

Odolnost
• Zředěné kyseliny a louhy • Mořská voda • Metan + radon
• Kejda + močůvka
• Kvasný rmut + bioplyn • Alkalita betonu

Montáž
Podklad musí být čistý, suchý a nesmí se na něm nacházet volné části. Po nanesení lepidla pro bobtnající pásky do středu spáry se pásek přiloží na lepidlo a lehce vtlačí. Je třeba dbát na 8 cm betonovou krycí vrstvu uvnitř výztuže. Neprovádí se instalace s mřížkou na bobtnající pásky. Před zabetonováním nesmí pásek ležet delší dobu ve vodě. Stékající dešťová voda bobtnání neaktivuje.

Materiál: modifikovaný TPE
Profily: 20x5 mm / 20x10 mm
Povrch: hladký
Barva: červená
Bobtnání: až 450 % v normální vodě / až 170 % v 4% slané vodě
Teplotní rozsah: -30 až +60 °C Skladování: V suchu a chráněný


zkouska_tlakovou_vodou zkouska_odolnosti zkouska_eu you tube

FLOWSTOP - bobtnající těsnící pásek pro pracovní spáryZaslat ceny tohoto výrobku »

Číslo výrobku Název výrobku Rozměry [mm] Délka sv. [bm] Počet sv. v kart. ks Balení v kart. [bm] Kart. na paletě Hmotn. [kg/bm]
403405 FLOWSTOP 20/5 20 x 5 20 6 120 30 0,15
403410 FLOWSTOP 20/10 20 x 10 10 6 60 30 0,25
Měrná jednotka - bm
04/04_73_01_bobtnajici_pasek_FLOWSTOP

04/04_73_02_bobtnajici_pasek_FLOWSTOP

04/04_73_03_bobtnajici_pasek_FLOWSTOP

Lepení se provádí lepidlem QUELBAND POWER KLEBER (č. výr. 502007)


Masterstop Long Time Zaslat ceny tohoto výrobku »

Popis produktu a funkce
MASTERSTOP LONG TIME 25 x 20 mm je povlakovaný bentonitový bobtnající pásek pro utěsnění pracovních spár v oblasti základy/ zeď, základy/základy, zeď/zeď. Ochranný obal zaručuje ochranu proti vlivům počasí. Ochranný obal zaručuje, že bobtnající pásek může být vystaven minimálně 10 dní dešti a působení vody, aniž by expandoval. Po zabetonování složení betonu (kyselost) způsobuje rozpuštění ochranného obalu a poté působí jako běžný bentonitový pásek.
Montáž tohoto typu je možná pouze s mřížkou.

zkouska_tlakovou_vodou zkouska_eu you tube

Výhody pásků MASTERSTOP LONG TIME:
• Montáž nezávislá na vlivech počasí • Bez hranění vzhůru • Působením bobtnání docházení k vytlačení - expanzi do trhlin a dutin • Ekologické • Žádné fitinky a sva- řování • Bobtnající a smršťovací proces je reverzibilní • Tvarově stabilní a nelepkavé • Žádný odpad resp. zbytky • Bezpečné díky rozsáhlým zkouškám. Balení: Karton - 30 bm/paleta = 30 kartonů (900 bm).

04/04_73_04_Masterstop_Long_time


MasterMastic - PU bobtnající pastaZaslat ceny tohoto výrobku »

Jednosložková bobtnavá polyuretanová pasta pro utěsnění prostupů a pracovních spár ve vodotěsných betonových kon- strukcích. Dodáváno v salámech po 600 ml nebo kartuších po 310 ml.
• Pro suché a vlhké podklady • Bez obsahu rozpouštědla • Teplotní rozsah zpracování +5°C až +45 °C • Fyziologicky nezávadná • Doba tuhnutí cca 6 - 7 mm/24 h

zkouska_tlakovou_vodou bez pvc you tube

04/04_73_05_MasterMastic_PU_bobtnajici_pasta_kartuse

č.v. 010030 kartuše 310 ml

04/04_73_06_MasterMastic_PU_bobtnajici_pasta_sacek

č.v. 010033 sáček vyrobený z hadicového rukávu 600 ml

04/04_73_07_MasterMastic_PU_bobtnajici_pasta_2

04/04_73_08_MasterMastic_PU_bobtnajici_pasta_3

04/04_73_09_MasterMastic_PU_bobtnajici_pasta_4

04/04_73_10_MasterMastic_PU_bobtnajici_pasta_5