Těsnění pracovních a dilatačních spar »

Těsnění pracovních spar (přímé, svitky, oboustranné, jednostranné)

Bitumenové těsnící plechy přímé

Bitumenové těsnící přímé jsou v oboustranném i jednostranném provedení, mají základnu, která je perforovaná (slouží k uchycení na horní armaturu pomocí vázacího drátu) a je do poloviny délky vlevo a od poloviny vpravo (zajišťuje dobrou stabilitu při betonáži).

ROZMĚRY A PROVEDENÍ

Bitumenový těsnící plech BK oboustranný, jednostranný se základnouZaslat ceny tohoto výrobku »

Číslo výrobku Název [mm] Rozměry kart. [ks] Balení MJ [kg/bm] Hmotn. bez/vč. obalu Poznámka
401002 BK 160/2 2 500 x 160 50 bm/20 ks bm 1,28/1,76 vč spoj. spony
401009 BK 150/2 2 500 x 150 50 bm/20 ks bm 1,24/1,00 vč spoj. spony
401015 BK 150/1 2 500 x 150 50 bm/20 ks bm 0,8 vč spoj. spony
401003 BK 125/2 2 500 x 125 50 bm/20 ks bm 0,788 vč spoj. spony
401004 BK 125/1 2 500 x 125 50 bm/20 ks bm 0,7 vč spoj. spony
pdf  Technický list

Bitumenový těsnící plech BK – svitekZaslat ceny tohoto výrobku »

Číslo výrobku Název [mm] Rozměry kart. [ks] Balení MJ [kg/bm] Hmotn. bez/vč. obalu Poznámka
401005 BK S 150/2 20 000 x 150 20 bm/1 ks bm 0,88 vč spoj. spony
401006 BK S 150/1 20 000 x 150 20 bm/1 ks bm 0,79 vč spoj. spony
401008 BK S 125/2 20 000 x 125 20 bm/1 ks bm 0,76 vč spoj. spony
401011 BK S 125/1 20 000 x 125 20 bm/1 ks bm 0,69 vč spoj. spony
Těsnící plechy nejsou bobtnavé a tudíž nevadí, že před betonáží jsou ve vlhku a vodě. Spodní krycí folie se před betonáží odstra- ňuje a horní ponechá až do „zaklopení" stěny bedněním, před zaklopením je odstraněna, do té doby chrání bitumenovou vrstvu před znečištěním cementovým mlékem nebo prachem.

04/04_74_01_Bitumenove_tesnici_plechy_prime_nakres

04/04_74_02_Bitumenove_tesnici_plechy_prime_1

04/04_74_03_Bitumenove_tesnici_plechy_prime_2

04/04_74_04_Bitumenove_tesnici_plechy_prime_3

04/04_74_05_Bitumenove_tesnici_plechy_prime_4

pdf  Prohlášení o shodě

Držák těsnícího plechu (BK svitek) pro upevnění na armaturu Zaslat ceny tohoto výrobku »

• Slouží k upevnění BK plechu - svitek v případu těsnění stěna - deska k armatuře.
• Rozměr vzdálenosti armatury je rozměr držáku např. DR 250 je pro armaturu vzdálenou od sebe 250 mm (č. výr. 401010).

04/04_74_06_drzak_tesniciho_plechu

04/04_74_07_drzak_tesniciho_plechu_nakres


Montážní stojan MS 150/125 (omega kotva)Zaslat ceny tohoto výrobku »

Číslo výrobku:
401090 MS 125 pro plech výšky 125 mm
401092 MS 150 pro plech výšky 150 mm

• Slouží k upevnění těsnících plechů bez základny. • Drát pr. 4 mm, výška 125 nebo 150 mm • Plech se upevňuje na horní výztuž vázacím drátem • Montáž - doporučení 0,6 - 1 ks/1 bm • Balení: svazek 20 ks.

04/04_74_08_montazni_stojan_MS150


Polymerové těsnící plechy


zkouska_tlakovou_vodou zkouska_odolnosti zkouska_eu video

Plechy do spár s reaktivním polymerovým povlakem bez bitumenu určené pro utěsnění pracovních spár. Může být ve styku s běžným PVC těsnícím pásem - není nutná odolnost „BV“ proti bitumenu.

Polymerový těsnící plech VB - svitekZaslat ceny tohoto výrobku »

Číslo výrobku Název [mm] Rozměry kart. [ks] Balení MJ Hmotn. [kg/bm] Poznámka
401221 VB1 S 120/1 20000 x 120 20 bm/1 ks bm 0,73 vč spoj. spon stoj.
401222 VB1 S 120/2 20000 x 120 20 bm/1 ks bm 0,86 vč spoj. spon stoj.
401261 VB1 S 160/1 20000 x 160 20 bm/1 ks bm 0,93 vč spoj. spon stoj.
401262 VB2 S 160/2 20000 x 160 20 bm/1 ks bm 1,05 vč spoj. spon stoj.
401270 VB2 S 240/2 20000 x 240 20 bm/1 ks bm 1,55 vč spoj. spon stoj.
Prodej pouze po celém balení. Balení obsahuje: svitek plechu (20 bm), 30 ks upínacích třmenů, 2 ks stykovací svorky. pdf  Technický list

Polymerový těsnící plech VB - v pásech, v kartonuZaslat ceny tohoto výrobku »

Číslo výrobku Název [mm] Rozměry [mm] Balení [m] [karton/paleta] MJ Hmotn. [kg/bm] Poznámka
401265 VB 80/2 2 400 x 80 60/1 920 bm 0,47 25 pásů à 2,4 m
VB 160/2 2 400 x 160 30/960 bm 1,02 15 pásů à 2,0 m

Těsnící plech AKTIV potažený bentonitemZaslat ceny tohoto výrobku »

Číslo výrobku Název [mm] Rozměry [mm] Balení [m] [karton/paleta] MJ Hmotn. [kg/bm] Poznámka
AKTIV 10 000 x 160 10/360 bm 1,5 svitek v kart. po 10 m
04/04_75_01_Polymerove_tesnici_plechy_pasek

04/04_75_02_Polymerove_tesnici_plechy_pasek_baleni

04/04_75_03_Polymerove_tesnici_plechy_plech

04/04_75_04_Polymerove_tesnici_plechy_plech_AKTIV_bentonit


Prvky pro bednění - pracovní spáry

ABS těsnicí plechy se zabudovaným perforovaným plechem, který se vloží do bednění pra- covní spáry. ABS profily se skládají z těsnícího plechu do spár a oboustranně navařené per- forované mřížky a jsou určeny do vodorovných desek i svislých stěn.
Umísťují se mezi výztuž a připevňují vázacím drátem, jednotlivé prvky se slepují přepláto- váním a zajišťují sponou. V případě větších tlouštěk/výšek desek je nutné provést přídavné bednění. Prvky zůstávají v betonu a není zapotřebí žádné práce na odbednění.
Před betonováním stáhnout folii.

zkouska_tlakovou_vodou zkouska_odolnosti zkouska_eu

04/04_76_01_Prvky_bedneni_pracovni_spary_1

04/04_76_02_Prvky_bedneni_pracovni_spary_abs_hrube

ABS HRUBÉ těsnící plechy s perforova- ným plechem zabudo- vaným, který se vloží jako těsněné bednění pracovní spáry.

04/04_76_03_Prvky_bedneni_pracovni_spary_abs_ozubene

ABS OZUBENÉ těsnící plechy s perforovaným plechem zabudova- ným, který se vloží jako těsněné bednění pra- covní spáry.

04/04_76_04_Prvky_bedneni_pracovni_spary_LinkForm_hruba_spara

LinkForm ztracené bednění pro pracovní spáry kategorie „hrubá spára“ dle EC2.

04/04_76_05_Prvky_bedneni_pracovni_spary_LinkForm_vyztuzene

Řez pracovní spárou při použití LinkForm vyztužené.

04/04_76_06_Prvky_bedneni_pracovni_spary_LinkFix_ozubena_spara

LinkFix ztracené bednění pro pracovní spáry kategorie „ozubená spára“ dle EC2.

04/04_76_07_Prvky_bedneni_pracovni_spary_LinFix_vyztuzene

Řez pracovní spárou při použití LinkFix vyztužené.


LinkForm + LinkFix ztracené bednění se vyrábí v délkách 2 400 mm a montážních rozměrech 130 - 800 mm.

Vodící bednící profily Zaslat ceny tohoto výrobku »

Pro komfortní přechod od ohrazení základu stěny, který odolává tlakové vodě.
Rozměr E (rozměr mezi výztuží) určuje zákazník pro výrobu.

04/04_76_08_Vodici_bednici_profily_hrube

Vodící profil ABS pro hrubé bednící prvky

04/04_76_09_Vodici_bednici_profily_ozubene

Vodící profil ABS pro ozubené bednící prvky


Vodící profil ABS se vyrábí v rozměrech: výška E = 130 - 1 000 mm, délka standartně 800 mm.

Bednící rozpěrka ABS

Rozpěrka ABS je tvořena základnou z vláknitého cementu a integrovanou plechovou mřížovinou (TAHOKOV). Otvory umožňují průchod výztužné oceli. Pro optimální přizpůsobení rozpěrky ABS k namontování na stavbě je potřeba pro výrobu zadat rozměry x (šířka výztuže) a y (odstup armatury).

Rozpěrka ABS mont. v. 120 / Mont. v. 150Zaslat ceny tohoto výrobku »

Číslo výrobku Označení výrobku Délka [m] Hmotnost [kg/ks] Číslo výrobku Hmotn. [kg/ks]
(070630) Rozpěrka ABS
Bet. krycí vrstva 35 mm
Mont. výška 120/150-
x-y
1,2 3,20(070636) 3,40
(070632) Rozpěrka ABS
Bet. krycí vrstva 40 mm
Mont. výška 120/150-
x-y
1,2 3,20(070638) 4,40
(070634) Rozpěrka ABS
Bet. krycí vrstva 50 mm
Mont. výška 120/150-
x-y
1,2 6,50(070640) 6,70
04/04_76_10_Bednici_rozperka_ABS

04/04_76_11_Bednici_rozperka_ABS