Těsnění pracovních a dilatačních spar »

Utěsnění spáry pomocí PVC pásu a pásnice

Používá se pro napojení staré konstrukce na novou.

Postup:
• den nebo několik hodin předem nalepit pryžovou podložku na PVC pás Chemoprenem - usnadní se tím montáž
• navrtat na původní stěnu otvory (rozteče dle připravených otvorů v pásnici) a vložit do nich hmoždinky
• v ose navrtaných otvorů ńanést housenku bobtnavého tmelu ADEKA P-201 (vyplnit tmelem všechny nerovnosti a dutiny na betonu pod těsnícím pásem i kolem šroubů při montáži
• přiložit pryžové těsnění s nalepeným PVC pásem 80 x 5 mm
• PVC pás - je někdy vhodné nalepit na stěnu lepidlem - např. Chemopren (celá délka pásu by se neudržela)
• přiložit dilatační nebo pracovní pás D 32 K-DIN, v pásu je třeba předem vytvořit otvory, ve kterých budou procházet upevňovací kkotva (rozteče dle připravených otvorů v pásnici)
• našroubovat šrouby do hmoždinek a pevně dotáh- nout („nepřetáhnout“), dotahovat z jedné strany

Utěsnění spáry pomocí PVC pásu a pásniceZaslat ceny tohoto výrobku »

Číslo výrobku Název výrobku Měrná jednotka Hmotn. [kg/MJ]
409550Pásnice-Kotvení -materiál pro kotvení PVC PÁSU ke stávající stěně
(pásnice pozinkovaná-kus=2m, těsnící pásek 80x5, těsnící tmel Adeka cca 1ks na 5m, spojovací materiál-hmož.+šrouby)
bm5
409553Spojovací materiál k pásnici (hmož-10 ks.+vruty-10 ks+ podložky) sada1
04/04_82_06_utesneni_spar_PVC_pasy_pasnicemi