Těsnění prostupů v monolitických konstrukcích »

Systémy potrubních průchodek podzemního kanalizačního potrubí

Typ KG dvojité hrdlo BASE a NOVOZaslat ceny tohoto výrobku »

Průchodka v provedení DoppelMuffe (DM) dvojité hrdlo.
• zkouška: 7 barů provedení BASE/8 barů provedení NOVO 4
• odolnost: voda, odpadní voda
• rozměry: DN 110, 125, 160, 200 mm pro tloušťku stěny 180, 200, 240, 250, 300, 365, 400

Lze dodávat pro typ potrubí KG 2000 (zelené provedení).

04/04_95_01_System_potrubnich_pruchodek_kanalizacniho_potrubi_KG-Base

KG Base - bariéra proti vodě 7 barů

04/04_95_02_System_potrubnich_pruchodek_kanalizacniho_potrubi_KG-Novo

KG NOVO - bariéra proti vodě 8 barů


Typ FR (FliessRichtung - směr proudění)Zaslat ceny tohoto výrobku »

Průchodka v provedení pro napojení potrubí ve směru proudění.
• zkouška: 7 barů
• odolnost: voda, odpadová voda
• rozměry: DN 110, 125, 160, 200 mm pro tloušťku stěny 180, 200, 240, 250, 300, 365, 400

Lze dodávat pro typ potrubí KG 2000.

04/04_95_03_System_potrubnich_pruchodek_kanalizacniho_potrubi_FRU_univerzal

Provedení FRU univerzál

04/04_95_04_System_potrubnich_pruchodek_kanalizacniho_potrubi_FRU1

Potrubní průchodka FRU předvyrobena na tloušťku stěny 400 mm.

04/04_95_05_System_potrubnich_pruchodek_kanalizacniho_potrubi_FRU2

Pomocí nalepeného měřítka lze průchodku zkrátit na poža- dovanou délku.

04/04_95_06_System_potrubnich_pruchodek_kanalizacniho_potrubi_FRU3

Po odříznutí se musí nálepka odstranit a řezný úhel zkosit.

04/04_95_07_System_potrubnich_pruchodek_kanalizacniho_potrubi_FRU4

Nasunutím objímkového kroužku je potrubní průchod- ka připravena k instalaci.

04/04_95_08_System_potrubnich_pruchodek_kanalizacniho_potrubi_FRU5

Provedení FRU univerzál

04/04_95_09_System_potrubnich_pruchodek_kanalizacniho_potrubi_FRU6

Před připojením se odstraní kroužek z hrdla

04/04_95_10_System_potrubnich_pruchodek_kanalizacniho_potrubi_FRU7

Připojí se další trubka, směr prou- dění je zachován


Příslušenství k potrubním průchodkám - objímkový kroužekZaslat ceny tohoto výrobku »

04/04_95_11_System_potrubnich_pruchodek_kanalizacniho_potrubi_FRU8

Art. no. Type PU Weight per pc.
080476 MFR 1101 pc.0,02 kg
080477 MFR 1251 pc.0,03 kg
080478 MFR 1601 pc.0,04 kg
080479 MFR 2001 pc.0,07 kg

Podlahové prostupy kanalizačního potrubíZaslat ceny tohoto výrobku »

Podzemní kanalizační potrubí, délka 0,5 m s bariérou proti vodě a objímkou na jedné straně.
• zkouška: 7 bar typ BASE, 8bar typ NOVO
• rozměry: DN 110, 125, 160, 200 mm; délka 0,5 m

zkouska_tlakovou_vodou zkouska_radon
04/04_96_01_Podlahove_prostupy_kanalizacniho_potrubi1

04/04_96_02_Podlahove_prostupy_kanalizacniho_potrubi2


Podlahové prostupy DLF s fóliovou přírubouZaslat ceny tohoto výrobku »

Fóliová příruba z PVC fólie 1,5 mm, velikost 50 x 50 cm, svařitelná horkovzdušnou pistolí, lze lepit pomocí bobtnajícího svařovacího prostředku, odolná vůči oleji a bitumenu.
• rozměry: DN 110, 125, 160, 200 mm; délka 0,5 m
• vyrábí se pro provedení KG i KG2000

zkouska_tlakovou_vodou zkouska_radon
04/04_96_03_Podlahove_prostupyDLF_s-foliovou_prirubou

04/04_96_04_Podlahove_prostupyDLF_s-foliovou_prirubou2


KGU univerzální prostupky pro kanalizační potrubí

Univerzální potrubní průchodka pro kanalizační potrubí, dodává se v celkové délce 40 cm. Na staveništi lze průchodku zkrátit na požadovanou tloušťku stěny. Dodáváno je vždy s ucpávkami na obou stranách.
• zkouška: 7 bar viz Technické listy
• rozměry: DN 110, 125, 160, 200 mm; délka 0,5 m
• vyrábí se pro provedení KG i KG2000 (pro KG2000 mimo pr. 200 mm)
• potrubní průchodky je možno zkrátit na požadovanou tloušťku stěny již ve výrobě

04/04_96_05_KGU_univerzalni_prostupky_a

04/04_96_06_KGU_univerzalni_prostupky_b


zkouska_tlakovou_vodou zkouska_radon

Dodávaný sortiment pro typ KG Universal včetně zátky a těsněníZaslat ceny tohoto výrobku »

Číslo výrobku Typ pr. potrubí DN mm délka prvku pro tl. stěny od - do MJ [ks] Hmotn. [kg]
439110 (160100) KGU 110 110 40 20 - 40 1 1,95
439125 (160110) KGU 125 125 40 20 - 40 1 2
439160 (160120) KGU 160 160 40 20 - 40 1 3,1
439200 (160130) KGU 200 200 40 20 - 40 1 4,25
04/04_96_07_KGU_univerzalni_prostupky1

Univerzální potrubní průchodka po zalétí betonem. Vlevo i vpravo je uzavřena zátkou

04/04_96_08_KGU_univerzalni_prostupky2

Po zabetonování se zátky odstraní.

04/04_96_09_KGU_univerzalni_prostupky3

Vlevo i vpravo lze dále napojovat kanalizační trubky. Směr toku zústane zachován.


FLEX 2000Zaslat ceny tohoto výrobku »

Plastická, parotěsná a vodotěsná těsnicí hmota pro utěsnění průchodů pro trubky a kabely ve stavebních dílech pod zemí.
Lze ji použít také v případě protékající vody pro utěsnění míst tečení.
Otestované utěsnění kruhové mezery (MFPA Lipsko) do 7,5 m vodního sloupce.

Č. výr. Výrobek Balení/ks Hmotnost kg
120610 Těsnicí pasta Flex 2000 / Kartuše 850 g 20 kartuší / Karton 0,94 kg
120620 Kartušová pistole s flexibilním nástavcem 1 1,07 kg
120630 Flexibilní nástavec 1 0,06 kg

Technické údaje
Konsistence: pastovitá, pevná
Tepelná odolnost: +50 °C
Teplota zpracování: +5 až +35 °C
Spotřeba: cca 1,6 kg na litr dutiny
Skladování: při 20 °C 2 roky

Podklad
Suchý, vlhký nebo mokrý. Podklad musí být čistý bez tuku, dehtu a oleje a nesmí se na něm nacházet volné částečky.
Vhodné podklady jsou: beton, cihly, malta, omítka a všechny další minerální stavební hmoty, dále keramika, PVC, polyetylen a polypropylen.

04/04_102_01_Flex2000_1

04/04_102_02_Flex2000_2

Vnikající voda

04/04_102_03_Flex2000_3

Nastříkejte hmotu Flex 2000

04/04_102_04_Flex2000_4

Vyplňte kruhovou mezeru

04/04_102_05_Flex2000_5

Voda již neproniká

04/04_102_06_Flex2000_6

Přebytečnou těsnicí hmotu odstraňte špachtlí

04/04_102_07_Flex2000_7

Zahlaďte rychlocementem

04/04_102_08_Flex2000_8Zpracování
Před zpracováním se hmota Flex 2000 umístěním do teplé vody zahřeje na cca 30 °C a tím získá konzistenci potřebnou pro zpracování. Vnitřek průchodu se musí vhodným kartáčem očistit od prachu, písku a jiných volných částeček. Před nanesením hmoty Flex 2000 se musí v průchodu v hloubce cca 12 cm vytvořit zajišťovací blok z dvouslož-kové montážní 2K-PUR pěny. Pak se upne kartuše hmoty Flex 2000 do kartušové pistole a nasazenou flexibilní vstřikovací tryskou se do průchodu směrem odzadu dopředu, natlačí hmota ve vrstvě tlusté minimálně 12 cm. V případě průchodů kabelů by se po dokončení natlačení hmoty mělo kabelem trochu zatřást a natlačit ještě hmotu Flex 2000 do případných dutin. Je nutno dbát na to, aby po dokončení utěsnění ležel kabel bez pnutí. Potom se těsnicí hmota, cca 1 cm od ústí, kovovou špachtlí dobře přitlačí a uhladí. Jako doplňující zajištění se ústí průchodu uzavře rychlocementem. Pro pro-vedení nového kabelu se zátka z malty odstraní a kabel se protlačí těsnicí hmotou. Pak se znovu utěsní hmotou Flex 2000.