Těsnění pracovních a dilatačních spar »

Těsnící prvky pro řízené a pracovní spáry

ASS plechy na řízené praskliny

ASS bitumenové plechy na řízené praskliny slouží k zajištění přesného místa prasknutí při smršťování betonu při tuhnutí.

ASS – křížový bitumenový těsnící plech na řízené spáryZaslat ceny tohoto výrobku »

Číslo výrobku Název výrobku Pro tl. stěny [cm] Délka ks [m] MJ Hmotn. [kg/bm] Poznámka
402100 ASS 100 do 20 cm 2 bm 1,45 vč spoj. spony
402125 ASS 125 20 – 25 2 bm 1,6 vč spoj. spony
402150 ASS 150 22 – 30 2 bm 1,7 vč spoj. spony
402175 ASS 175 30 – 35 2 bm 1,8 vč spoj. spony
402200 ASS 200 35 – 40 2 bm 1,95 vč spoj. spony
402250 ASS 250 40 – 45 2 bm 2,5 vč spoj. spony
402300 ASS 300 45 – 55 2 bm 3 vč spoj. spony
402350 ASS 350 55 – 65 2 bm 3,4 vč spoj. spony
402400 ASS 400 65 – 75 2 bm 4 vč spoj. spony
04/04_77_01_ASS_plechy_na_rizene_praskliny

04/04_77_02_ASS_plechy_na_rizene_praskliny

04/04_77_03_ASS_plechy_na_rizene_praskliny


Vzorec pro výpočet vzdálenosti mezi křížovými plechy L dle předpisu ČBS: L (m) = H (m) výška stěny / 2xT (m) tloušťka stěny

ABS bitumenový plech na pracovní spáry

ABS plechy slouží k bednění pracovní spáry a současně k utěsnění této spáry bitumenovým plechem u „bílé vany“.
Plech se instaluje mezi armaturu, k níž se přichytí vázacími prostředky. Instalace se provádí tak, aby při betonáži byl tlakem betonu zaklíněn mezi armaturu. Rozměr mezi armaturou je jmenovitý rozměr plechu, vyrábí se v délkách 2 m.
Pro křížení plechů nebo rohy se vyrábí speciální prvky pro konkrétní případy.

Bednící a těsnící křížový bitumenový plech na pracovní spáryZaslat ceny tohoto výrobku »

Číslo výrobku Název výrobku Vzd. mezi arm. [cm] Délka ks [mm] MJ Hmotn. [kg/bm]
402102 ABS 100 100 2 bm 3,5
402230 ABS 160 160 2 bm 3,8
402243 ABS 190 190 2 bm 4
402255 ABS 240 240 2 bm 4,2
402252 ABS 250 250 2 bm 4,3
402260 ABS 260 260 2 bm 4,35
402330 ABS 330 330 2 bm 4,7
402370 ABS 370 370 2 bm 4,75
402502 ABS 500 500 2 bm 5,9
Dle požadavku zákazníků je možno vyrobit až ABS 1000 mm, křížení ABS nebo rohy ABS.
04/04_77_04_ABS_bitumenovy_plech_1

04/04_77_05_ABS_bitumenovy_plech_roh_vnitni_napojeni

Roh vnitřní napojení

04/04_77_06_ABS_bitumenovy_plech_detail_propojeni_ABS_BKplech

Detail propojení ABS a BK plech

04/04_77_07_ABS_bitumenovy_plech_nakres1

04/04_77_08_ABS_bitumenovy_plech_nakres2


Master Multiflex – MMF140Zaslat ceny tohoto výrobku »

Těsnící pás VNITŘNÍ do pracovní spáry z PVC, opatřen bobtnavým profilem (aktivní TPE), výška 140 mm. Kombinuje pasivní a aktivní utěsnění v jednom výrobku. Tato kombinace je velmi spolehlivá.

zkouska_tlakovou_vodou

1. Pasivní těsnění
Těsnící pás utěsňuje spáru mechanicky. Vlnitá struktura těsnícího pásu prodlužuje dráhu obtékání vody (překážka), takže zvyšuje spolehlivost - hydrostatický odpor.

2. Aktivní těsnění
Integrovaná bobtnavá páska se při kontaktu s vodou rozpíná směrem dolů do pracovní spáry. Tímto rozpínáním se také rozevírají vnější strany těsnícího pásu, což brání protékání vody.

Princip fungování těsnícího pásu MMF140
1. Na tomto obrázku je okraj těsnícího pásu s dosud neaktivovaným bobtnavým profilem.
2. Těsnící pás MMF má ověřenou odolnost v tlaku, při vetknutí do hloubky 3cm. Na tomto obrázku je bobtnavý profil aktivován.
3. Zde je vidět, jak bobtnavý profil funguje. Rozpíná se směrem dolů a tlačí do spáry. Spolehlivost se zvyšuje tím, že se roztahují vnější strany pásky, což brání dalšímu postupu vody do konstrukce.

Možnosti napojování těsnícího pásu
04/04_75_05_Master_Multiflex_MMF140_1

04/04_75_06_Master_Multiflex_MMF140_2

04/04_75_07_Master_Multiflex_MMF140_3

04/04_75_08_Master_Multiflex_MMF140_svarovani

1. Svařování: na staveništi trvá 30 - 40 minut. Svařený spoj s přesahem.

04/04_75_09_Master_Multiflex_MMF140_lepeny_spoj

2. Lepený spoj: na staveništi trvá asi 10 - 15 minut. Oblast styku zajistěte stykovou svorkou MMF 140.

04/04_75_010_Master_Multiflex_MMF140_sroubovany_spoj

3. Šroubovaný spoj: na staveništi trvá asi 10 - 15 minut. Spárový pásek MMF 140 se zleva a zprava zasune do spojky MASTER-Connect a šrouby se utáhnou momentem cca 8 Nm.


Těsnící profil Sluníčko

PVC profily na řízené praskliny slouží k zajištění přesně místa prasknutí při smršťování betonu při tuhnutí.

Těsnící profil (SLUNÍČKO)Zaslat ceny tohoto výrobku »

Číslo Typ Celk. šíře [a] mm Použití pro stěnu Průměr [d] mm Hmotn. [kg/MJ] MJ
411010 Q 1 150 240-350 mm 90 3,5 bm
411030 Q 3 100 170-240 mm 60 2,8 bm
(v závorce = staré značení) Standartní délky:
Q 1 = 2,50 m; 3,00 m; 3,50 m
Q 3 = 2,50 m; 3,00 m; 3,50 m

Spojování profilů sluníčko není přípustné! Jinak není možno garantovat těsnost!
04/04_80_01_tesnici_profil_slunicko

04/04_80_02_tesnici_profil_slunicko